null

Shift + delete file dữ liệu

File đã bị xóa hoàn toàn, không còn trong thùng rác, làm cách nào để khôi phục?

null

Lỗi ổ cứng laptop

Ổ cứng bị lỗi firmware, chết đầu đọc, lỗi bad sector khiến bạn không thể lấy dữ liệu?

null

Fdisk nhầm phân vùng khi cài đặt

Khi cài lại Win cho laptop thay vì xóa phân vùng chứa Win bạn đã xóa phân vùng chứa dữ liệu?

null

Laptop bị nhiễm virus

Một hay nhiều file dữ liệu bị virus mã hóa, không mở được hoặc khi mở chỉ thấy các ký tự lạ?